ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
งานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
share facebook
นายพรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน "โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก" พร้อมด้วยผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ได้รับมอบฉลากฯ โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โซน Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537