ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุน พลังงานทดแทนไทยปี 58
share facebook
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ด้านพลังงาน/ พลังงานทดแทน ภายใต้งาน " เปิดนโยบายและเทคนิคการลงทุน พลังงานทดแทนไทยปี 58” โดยมีดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนไทยปี '58 โดยงานแบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย คือ ห้องพลังงานแสงอาทิตย์ ห้องพลังงานขยะ และห้องพลังงานชีวมวล/ชีวภาพ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537