ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
share facebook
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ พร้อมฟังบรรยายด้านอนุรักษ์พลังงานของ พพ. และชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านพลังงาน ( Ennergy Display Center)ซึ่งนำโดย นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537