ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
สวดบำเพ็ญกุศล น.ส. สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์
share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเจ้าภาพงานสวดสวดบำเพ็ญกุศล น.ส. สุกัญญา ลิมป์ปิยาภิรมย์ โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เป็นประธาน พร้อมคณะเพื่อนข้าราชการ ณ วัดหลักสี่ ศาลาชวนไชยสิทธิ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537