ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
สัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารและการบริการแบบมืออาชีพ
share facebook
นายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม "เสริมสร้างสมรรถนะในการสื่อสารและการให้บริการอย่างมืออาชีพ” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การฝึกอบรม และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจำนวนมากจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ณ ฐณิชาณ์ รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537