ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
share facebook

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในการมอบนโยบายและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรองอธิบดีและ ผอ.สำนัก/กองหรือเทียบเท่าร่วมลงนามด้วย ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537