ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี 2558 ที่กระทรวงพลังงาน
share facebook
รมว.พน. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี แชร์เรื่องราวการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานประจำปี 2558 ที่กระทรวงพลังงาน.... "การซ้อมแผนฯ นี้ กระทรวงทำทุกปี คือมีแผนอยู่แล้ว แต่ต้องซ้อม ที่สำคัญ คือสภาวะฉุกเฉิน จะเกิดเมื่อก๊าซธรรมชาติขาดหายไป ในปริมาณที่มากพอเรียกได้ว่าเป็นสภาวะฉุกเฉิน และฉุกเฉินเพราะภาคพลังงานไทยพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติสูงมาก ทั้งที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยที่ทั้งหมดเราต้องนำเข้ากว่าร้อยละ 20...."

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537