share facebook
ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการประชุม เรื่อง New Energy Policies and Biofuels Program ของประเทศไทย โดยมีสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ยี่ปุ่น (JAMA) เข้าร่วมประชุม ซึ่งมุ่งเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเอทานอลที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง diesel เพื่อทำเป็นน้ำมัน dieselhol เพื่อเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่นให้สามารถใช้เชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตเชื้อเพลิงยานยนต์ของประเทศไทย ณ ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 พพ. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537