share facebook
ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงาน สัมมนาเผยแพร่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตารังสีอินฟราเรด ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานเฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถต่อยอดสำหรับการดำเนินการส่งเสริมของภาครัฐ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537