share facebook
ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
นายอนุชา อนันตศานต์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลัง เป็นผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงานโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ เป็นความร่วมมือดำเนินโครงการขององค์กรระดับนานาชาติ โดยมีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility - GEF) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program - UNDP) เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การเพิ่มความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสาธิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537