ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
เปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน

วันที่ 5 มี.ค. 2558 share facebook
นายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาฟิล์มกรองแสงเพื่อจัดทำประสิทธิภาพพลังงาน ร่างกฏกระทรวงเฉพาะด้าน ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ณ ห้องกษัตริย์ศึก 3 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537