ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 5 มี.ค. 2558 share facebook
นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อม เปิดงานสัมมนา ผู้บริหารโรงพยาบาล SMART-EN to Sustainability "สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล โดยมีข้าราชการระดับผู้บริหาร ตัวแทนสังกัดโรงพยาบาลภาครัฐ และผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก ณ Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537