ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
พพ. เป็นเจ้าภาพ สวดพระอิธรรมศพ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นายสมพงษ์ ฉันทวรภาพ

วันที่ 21 ก.พ. 2558 share facebook
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นเจ้าภาพ สวดพระอิธรรมศพ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นายสมพงษ์ ฉันทวรภาพ ที่วัดพระศรีฯบางเขน ณ ศาลา2 เวลา 18.30 น. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537