ข่าวและประกาศ >> ข่าวผู้บริหาร
การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

วันที่ 16 ก.พ. 2558 share facebook
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดงานการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เรื่องการจัดการพลังงานและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างบุคลากร ให้มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และมีการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ ณ โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537