ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ความปลอดภ้ยในการผลิตและการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ

วันที่6 ก.พ. 2558 share facebook
"Biogas Safety" นายสุกรี คชพรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่6 อุบลฯ ร่วมกับ อส.พน. ในพื้นที่ออกรณรงค์ให้ความรู้ "ความปลอดภ้ยในการผลิตและการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ" เพื่อให้ผู้ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ทั้งระดับครัวเรือน ฟาร์ม ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537