ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) จัดงานแสดงนิทรรศการ” การสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน”

วันที่22 ม.ค. 2558 share facebook
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ” การสาธิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน” ณ บริเวณภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ/ชุมชน ประชาชน ทีมีศักยภาพด้านพลังงานได้นำเสนอผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา นำมาจัดแสดงในงาน เช่น สินค้า หรือเทคโนโลยีด้านพลังงาน นวัตกรรมด้านพลังงาน แนวคิดการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ อันจะส่งผลให้ส่วนราชการ/ชุมชน ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ และประชาชนในสังคมกว้างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อนำแนวคิดและประสบการณ์ไปปฏิบัติ รวมถึงก่อให้เกิดเครือข่ายด้านผลผลิตจากส่วนราชการ/ชุมชน/ประชาชนต่อไป

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537