ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่.6 (จ.อุบลฯ) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่24 ธ.ค. 2557 share facebook
ศูนย์บริการวิชาารที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรายงานผลการใช้พลังงานและศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 415 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ สุขสุวรรณ ผบ.ร้อย.ตชด.415 กล่าวเปิดงานประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537