ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
พลังงานจังหวัดสกลนคร และ อส.พน. เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 19 ธ.ค. 2557 share facebook
คณะสำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ชุมชนตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "พลังงาานกับชีวิตประจำวัน" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้รู้จักอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่มามใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537