ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมชมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 18 ธ.ค. 2557 share facebook
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา นำอาสาสมัครพลังงานชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นศฯ) กล่าวให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมฯ และบรรยายให้ความรู้แก่คณะเยี่ยมชมในหัวข้อ "พลังงานกับชีวิตประจำวัน" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537