ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10

วันที่ 4 ธ.ค. 2557 share facebook
งานจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ได้รับเกียรติจาก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รอง ผวจ.พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 2 ธค. 2557 โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลากรทางการศึกษา หน.ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมงาน 370 คน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537