ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เทคนิคการลดใช้พลังงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 6 พ.ย. 2557 share facebook
ศบ.6 ร่วมกับพลังงานจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกันโดยจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้แก่จนท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน55แห่ง หัวข้อ "เทคนิคการลดใช้พลังงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537