ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ทีมศูนย์ฯอุบล นัดประชุมฯครั้งที่1โครงการทหาร แล้วเสร็จเมื่อ5พ.ย.57

วันที่ 6 พ.ย. 255714:57:05 share facebook
ศูนย์บริการวิชาการที่6อุบลฯ จัดประชุมโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในค่ายทหาร ให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51 จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชน รร.ส่วนราชการที่อยู่ใกล้ๆมาชมด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537