"ศบ.6 เข้าร่วมการสร้างความปองดองและคืนความสุขให้กับประชาชน"

วันที่ 18 มิ.ย. 2557 share facebook
วันที่ 18 มิ.ย.57 ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 อุบลฯ ร่วมกับสำนักงานพลังงานอุบลฯ,และกฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับหน่วยงานทหาร,ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด จัดนิทรรศการ ”ร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชนคืนความสุขอย่างยั่งยืน”ซึ่งมีผวจ.อบ.เป็นประธานเปิดงานฯโดยศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (อุบลฯ),สำนักงานพลังงานอุบลฯ,และกฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกันจัดนิทรรศการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานภายในงานด้วย โดยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ได้รับความรู้,ความสนุกสนานและรับแจกหลอด T5 จาก กฟผ.เขื่อนสิรินธร เตาเศรษฐี ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ถุงถ่านดูดกลิ่นของศบ.6 พร้อมชิมอาหารจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของ พพ. ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน,ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐเอกชนในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537