ศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการที่9

วันที่ 4 ก.ค. 2557 share facebook
คณะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดระนอง เข้าศึกษาดูงานพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในวันที่ 4 ก.ค. 57 จำนวน 60 ท่าน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จ.นครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฯ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537