ศบ.4(จ.หนองคาย)จัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 share facebook
ศบ.4(จ.หนองคาย)จัดกิจกรรม โครงการสร้างความปรองดอง-สมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ได้ร่วมกับทางอำเภอท่าบ่อ, สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ่อน,ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านถ่อน,โรงเรียนสถานศึกษาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลบ้านถ่อน จัดงานขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537