วิสาหกิจฯ ต้มเหล้า ทึ่งเตาเศรษฐกิจประยุกต์...ลดฟืนมากกว่า ๖๐%

วันที่ 12 มิ.ย. 2557 share facebook

๑๒ มิ.ย.๕๗ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.) จัดแสดงนิทรรศการให้แก่กลุ่มวิสาหกิจฯต้มเหล้าพื้นบ้านตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖(พพ.)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการสาธิตทดลองต้มจริง พบว่าการกลั่นเหล้า ๕ ลิตร จากเดิมใช้ฟืน ๑๗ กก.แต่เตาเศรษฐกิจฯที่จะส่งเสริมใช้ฟืนแค่ ๔ กก.เป็นที่ประทับใจกลุ่มมาก เพราะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ นอกจากแรงงานและวัตถุดิบแล้ว ต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงก็มีแนวโน้มราคาจะสูงขึ้นและหายากขึ้น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537