อบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ

วันที่ 11 มิ.ย. 2557 share facebook

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด ได้จัดอบรมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ ในระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537