ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
นิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 26 พ.ค. 2557 share facebook
 
  วันอังคารที่ 27 พ.ค. 57 ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าร่วมบรรยายและจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริม เผยแพร่พลังงานทดแทน ให้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ บรรยายให้ความรู้ถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทน พร้อม จนท.ศบ.9 เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 150 คน เยี่ยมชม facebook ศบ.9 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100003999030837


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537