ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
รวมพลัง

วันที่ 26 พ.ค. 2557 share facebook
 
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดอุบลฯ และศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันผลักดันสานต่อ "โครงการเปลี่ยนโลกทุกวัน" ภายใต้แนวคิด "7 วัน 7 พฤติกรรม ประหยัดพลังงาน" ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) เยี่ยมชม facebook ศบ.6 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007513239915


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537