ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 28 พ.ค. 2557 share facebook
 
  สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 29 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537