ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานอาสาสมัครพลังงานจังหวัดพังงา

วันที่ 21 พ.ค. 2557 share facebook
 
  ศึกษาดูงานอาสาสมัครพลังงานจังหวัดพังงา (อส.พน.) ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารงานและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ (SMEs) ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนศึกษาดูงาน โดยมีอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จังหวัดพังงา จำนวน 50 คน วันที่ 22 พ.ค. 57 โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หศบ.9 ให้การต้อนรับ และเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามฐานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537