ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

วันที่ 1 พ.ค. 2557 share facebook
 
  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการสัมมนา ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) และ เดินทางไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วิสาหกิจชุมชนทำขนมจีนบ้านบวกเปา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537