ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เยี่ยมชมศูนย์บริการฯ และตรวจงานโครงการ

วันที่ 3 มี.ค. 2557 share facebook
 
  ผถผ.(ผอ.สัมฤทธิ์ เหมะ) และ ผกอ. (ผอ.สรวิทย์ นันต์จารุวงศ์) เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ และตรวจงานโครงการ โดยเข้าตรวจเยี่ยมและชมผลงาน โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ซึ่งได้รับคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ของโครงการส้รางจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ปี 56 ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคปหมูอิ่มสุข ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี เป็นสถานประกอบการ แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภท กล้วยฉาบ,แคปหมูและหมูกระจก และตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรการจอมแจ้งเมืองหนองคาย ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นสถานประกอบการ ที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ศบ.4(จ.หนองคาย) ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2557


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537