ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน

วันที่ 23 เม.ย. 2557 share facebook
 
  เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ อุทยาานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 57 โดยมีนายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หน.ศบ.9 (จ.นครศรีฯ) เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคใต้จำนวน 14 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537