ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
การฝึกอบรมถ่ายทอดเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา"รุ่นที่ 1

วันที่ 1 เม.ย. 2557 share facebook
 
  โครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนหลักสูตร"การฝึกอบรมถ่ายทอดเผยแพร่ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระดับชุมชนและการดูแลบำรุงรักษา"รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย. 57 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) นายอำนวย อ๋องสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรมและเป็นวิทยากรภาคทฤษฎีบรรยายในห้องและนายสมถวัลย์ นิโรจน์ เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537