ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)

วันที่ 30 เม.ย. 2557 share facebook
 
  คณะอาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีนายไวยเวทย์ นาเอก หัวหน้าศูนย์ฯและนายนิกร มณีเกี๋ยง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537