ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
"การส่งเสริมการผลิตและใช้งานเตาย่างไก่และฝาครอบแก๊ส"รุ่นที่ 2

วันที่ 18 มี.ค. 2557 share facebook
 
  ภาพการดำเนินงานโครงการถ่ายทอด เผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตร "การส่งเสริมการผลิตและใช้งานเตาย่างไก่และฝาครอบแก๊ส"รุ่นที่ 2 ณ บริเวณโรงจอดรถ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2557


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537