ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
หลักสูตร

วันที่ 23 เม.ย. 2557 share facebook
 
  ภาพบรรยากาศดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมหลักสูตร "การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2557ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดจำนวน 38 คน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537