ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ศูนย์อุบลฯร่วมกับพลังงานจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน

วันที่ 27 มี.ค. 2557 share facebook
 
  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน(SMEs)ปี 2557 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละทายและเทศบาลตำบลโดด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของชุมชน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมเป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชนอื่น

ดังนั้น เพื่อให้ตัวแทนจากชุมชน (อส.พน) ได้เห็นเทคโนโลยีของจริงและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จาก ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) โดยมี อส.พน เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 65 คน ซึ่งนายสุกรี คชพรม หัวหน้าศูนย์ฯได้ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำหน่วยงาน,เทคโนโลยีพลังงานทดแทน,เคล็ด(ไม่ลับ)การประหยัดพลังงาน จากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อดูงาน ชมการสาธิตการใช้งานจริงๆของเทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวชาวบ้าน/ชุมชน และเรื่องการประหยัดพลังงาน ตามฐานเรียนรู้ต่างๆประกอบด้วย 1.ฐานเรียนรู้เตาชีวมวล 2.ฐานเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบอบแห้ง 3.ฐานเรียนรู้เรื่องเตาเผาถ่าน 4.ฐานเรียนรู้บ้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหวังว่าหลังจากได้ศึกษาดูงานแล้วชาวบ้านที่เป็นตัวแทนจากชุมชน สามารถทำได้ดังนี้ 1.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือครัวเรือนตนเองได้ 2.มีความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายพลังงาน เพิ่มรายได้ในครัวเรือนสร้างโอกาสให้ชุมชนสู่ความยั่งยืน 3.ช่วยบอกต่อเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในครัวเรือน/ชุมชน ของตนเองต่อไป เสร็จแล้วถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537