ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดประชุม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 26 มี.ค. 2557 share facebook
 
  ศบ.4 (จ.หนองคาย) ได้ดำเนินการจัดประชุม โครงการถ่ายทอด เผยแพร่และส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี มีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 (ติดตาม facebook ศบ. 4)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537