ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
จัดนิทรรศการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SME)

วันที่ 24 มี.ค. 2557 share facebook
 
  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่3(จังหวัดมหาสารคาม)ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และวิสาหกิจชุมชน (SME) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537