ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
กรมอนามัยและสาธารณสุขจากรัฐกลันตันมาเลเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์เรียนรู้ฯ

วันที่ 3 มี.ค. 2557 share facebook
 
  กรมอนามัยและสาธารณสุขจากรัฐกลันตันมาเลเซียเข้าศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์เรียนรู้ฯ  ที่ศบ.8 ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข อำเภอแว้ง จ.นราธิวาสได้ร่วมกันจัดตั้งมาตั้งแต่ปี54 ทำภาระกิจพลังงานให้บริการพี่น้องในพื้นที่3จชต.เพื่อร่วมแลกเปลียนในการสร้างมิติใหม่ๆในการขับเคลื่อนงานของสถผ.ในประเด็นที่ว่าเราสามารถสร้างบุคลากรทำงานแทนเราได้ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ได้ใกล้ชิดพลังงานมากขึ้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพื่อนบ้านมาเลเซียด้วยที่เข้ามาใช้บริการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (คิดตาม facebook ศบ. 8)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537