ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
ฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตรเตาย่างไก่ประหยัดพลังงานรุ่นที่ 1

วันที่ 3 มี.ค. 2557 share facebook
 
  ประมวลภาพผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน หลักสูตรเตาย่างไก่ประหยัดพลังงานรุ่นที่ 1(แถมลดสารก่อมะเร็งสุขภาพดีปลอดสารพิษ)ระหว่าง 20-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศบ.4 จังวัดหนองคาย (ติดตาม facebook ศบ. 4)


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537