ข่าวและประกาศ >> ข่าวภูมิภาค
เทศกาล "แห่พริกเข้าเต็นท์"

วันที่ 4 เม.ย. 2557 share facebook
 
  ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คือ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ( Green House)ให้บริการแก่ประชาชนในพื้รที่ เพื่อแปรรูปพริกสด ให้เป็นพริกแห้ง เนื่องจากช่วงนี้ ราคาพริกสด มีราคาต่ำ (กก.ละ ไม่ถึง 20 บาท) ทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่ปลูกพริก ขาดทุน จึงหันมาแปรรูปให้เป็นพริกแห้ง ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ ณ.ที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 เมษายน 2557 จำนวน 7 ราย น้ำหนักพริกรวม 1,330 กิโลกรัม และคาดว่าจะมีประช่าชนขอใช้บริการเพิ่มมากขึ้น


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537