ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศผล รายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่ E21/2557

วันที่ 13 ธ.ค. 2556 share facebook
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาว่าจ้าง ซ่อมแซมถนนขึ้นเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ที่ E21/2557

 

E21 57


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537