ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศผล รายชื่อ
ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 3 หลัง ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)

วันที่ 19 ก.พ. 2556 share facebook
 

ผลการสอบราคาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ พพ.(ว่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 3 หลัง ที่ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี)

 

rs61 56


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537