ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องกังหันน้ำพร้อมค่าติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ ส.92/2554

วันที่ 26 ก.ย. 2554 share facebook
 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องกังหันน้ำพร้อมค่าติดตั้งและทดสอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก (ว่าจ้างงานส่วนที่เหลือ งานตรวจสอบแก้ไขพร้อมทดสอบเดินเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่ ส.92/2554

img125


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537