ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯที่E38/54

วันที่ 16 ก.ย. 2554 share facebook
 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาว่าจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ(โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว) ที่ E38/2554

s91_54


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537