ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศที่ E30/2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) เรื่อง เพิ่มเติมข้อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการจัดซื้อฯ

วันที่ 26 พ.ย. 2553 share facebook
 
ประกาศที่ E30/2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) เรื่องเพิ่มเติมข้อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการจัดซื้อและเลื่อนวันยื่นเอกสาร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537