ข่าวและประกาศ >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง สอบราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่2) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ส18/2553)

วันที่ 30 ก.ย. 2553 share facebook
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน (ระยะที่2) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (ส18/2553)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อสอบถาม : Tel. 0-2223-0021-9 , 0-2223-2593-5 , 0-2222-4102-9 | Fax. 0-2225-3785 | E-mail : contact@dede.go.th 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ Email : webmaster@dede.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537